Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Sitkówka - Nowiny Luty - Marzec 2016 r.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w lutym i marcu br. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.” wykonującym prace inwentaryzacyjne i przekazanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

Osoby prowadzące inwentaryzację będą posiadać upoważnienie do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest podpisane przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, tel. (41) 347-50-73 lub firmą  EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. 600-243-782 lub 733-560-180

Do pobrania ulotka