Ogłoszenie o naborze wniosków - usuwanie azbestu

WFOŚIGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego

UWAGA !!
W 2017 r. zmianie uległy terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań:
• Termin składania wniosków: do 28.04.2017 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

• Termin zakończenia zadań: 30.09.2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:
1) Regulamin naboru wniosków
2) „Szczególne zasady dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”