Konkurs Azbest 2017 - Ekoscan

Ministerstwo Rozwoju wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. Jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Rozwoju. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z firmą EKOSCAN w tym zakresie to zapraszamy do kontaktu.

Warunki konkursu:

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli. Zasady konkursu zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Oferty można składać na następujące zadania:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych;

2)         organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3)         wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie. 

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2)         aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Regulamin Konkursu (PDF 222 KB)

Oferty należy składać za pomocą aplikacji internetowej, która będzie dostępna na stronie internetowej w dniach 20 marca - 7 kwietnia 2017 r.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju i wysyłane do Beneficjentów.

Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Sprawozdanie końcowe - wzór  (RTF 71 KB)

Informacje przydatne przy wprowadzaniu danych do Bazy Azbestowej:

Kontakt Ministerstwo Rozwoju:

Izabela Drelich-Sikorska
tel. 22 273 85 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z firmą EKOSCAN w tym zakresie to zapraszamy do kontaktu.