Konkurs Azbest 2022

Zapraszamy samorządy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. odnośnie przygotowania dokumentacji i realizacji zadań w ramach Konkursu Azbest 2022.

Konkurs Azbest 2022 jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r. , w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów: wzorem oferty, wzorem notatki z wyboru wykonawcy, wzorami porozumień oraz wzorami sprawozdań końcowych.

Zakres Konkursu Azbest 2022 obejmuje:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:

  1. zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji,
  2. promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej,
  3. opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej,
  2. aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 29 kwietnia 2022 r.

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Osoba do kontaktu:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 411 98 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały

Regulamin Konkursu Azbest 2022
Regulamin​_Konkursu​_Azbest​_2022.pdf 0.20MB
Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór oferty 2022
załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_wzor​_oferty​_2022.rtf 0.12MB
Załącznik nr 2 do regulaminu - wzór notatki z wyboru wykonawcy 2022
załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_wzor​_notatki​_z​_wyboru​_wykonawcy​_2022.rtf 0.11MB
Załącznik nr 3 do regulaminu - wzór porozumienia na działania edu-inf 2022
załącznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_wzór​_porozumienie​_dzialania​_edu-inf​_2022.pdf 0.42MB
Załącznik nr 4 do regulaminu - wzór porozumienia na inwentaryzację wyrobów 2022
załącznik​_nr​_4​_do​_regulaminu​_-​_wzór​_porozumienie​_inwentaryzacja​_wyrobow​_2022.pdf 0.42MB
Załącznik do porozumienia na działania edu-inf - wzór sprawozdania 2022
załącznik​_do​_porozumienia​_-​_wzór​_sprawozdania​_2022​_blok​_2.rtf 0.08MB
Załącznik do porozumienia na inwentaryzację wyrobów - wzór sprawozdania 2022
załącznik​_do​_porozumienia​_-​_wzór​_sprawozdania​_2022​_blok​_3.rtf 0.08MB